คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ออกแบบเครื่องแต่งกาย จากโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีศักยภาพทางการตลาดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 โดยมี นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  คณบดี ร่วมชมการแสดง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม ไบเทค บางนา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 63 ภาพ