โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ สระเก็บน้ำพระราม 9

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี