กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ ASEN Youth in Action เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ ASEN Youth in Action (AYIA-RMUTT) รวมพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ณ ชุมชนบึงบา จ.ปทุมธานี และ ชุมชนบุ่งเข้ จ.นครนายก

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 60 ภาพ