พีธีไหว้พระพุทธพิริยมงคล บวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องใน “วันราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทำพีธีไหว้พระพุทธพิริยมงคล บวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องใน “วันราชมงคล”

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี