กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อ เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีจิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ จำนวน 200 คน เป็นครูสอนการประดิษฐ์ ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 (วันราชมงคล)

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี