คณะทำงาน 13 ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

คณะทำงาน 13 ถวายอาลัย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดงาน 13 ถวายอาลัย  เพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี