พิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี  ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี