พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอาชีวศึกษาไทย ปีที่ 4” โดยมี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา  ให้การต้อนรับ  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี