ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

ผศ.พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม”  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงอาหารกลาง  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี