ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป AsiaStar Awards 2016 และ ThaiStarPackaging Awards 2017 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป
– นายไพโรจน์  โรจน์รักษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางชมเชย
AsiaStar Awards 2016  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป

– นางสาวรัตนาภรณ์  อ่ำพิจิตร
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 3 –  AsiaStar Awards 2016
ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป

– นางสาวรัตนาภรณ์  อ่ำพิจิตร และ นายสุริยา  ศรีวะรมย์
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชย
AsiaStar Awards 2016  ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป

– นางสาวสุนิษา  นิราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ThaiStarPackaging Awards 2017

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี