รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ฯ กับ De Montfort University สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Eric Chowanietz และ Prof.Alistair Duffy จาก De Montfort University สหราชอาณาจักร และร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ฯ ณ ห้องประชุมธัญภาพ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี