นายวิรัช โหตระไวศยะ มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดค้นหาสุดยอดพิธีกร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณแก่  นางสาวปิยธิดา  สุพานิช  และ นายสุธาวัชร์  แสงพรรณ์  ผู้ชนะการแข่งขันประกวดค้นหาสุดยอดพิธีกร ฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย  ประจำปีการศึกษา 2560  และร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมประกวด  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี