การประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ระหว่าง ศาลจังหวัดธัญบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

การประชุมโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ระหว่าง ศาลจังหวัดธัญบุรี กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี