นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “การบริหารจัดการคนเก่ง” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  หลักสูตร “การบริหารจัดการคนเก่ง”  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี