รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี