นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม จัดโดย องค์การนักศึกษา  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี