รับรองผู้บริหารจาก University of Bhayangkara Surabaya

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมรับรองผู้บริหารจาก University of  Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในการติดตามและประเมินผลการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมายังคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี ใน วันที่ 31 มกราคม 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี