พิธ๊ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย

ภาพบรรยากาศ นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี วันที่ 10 ม.ค. 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี