นายวิรัช โหตระไวศยะ เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณและจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณและจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ ๒ 

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณและจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1