ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 3 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1