MOU กับบริษัท แบ๊กสบริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 30 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับนายสุชิน  ธะนะสุมิต  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊กสบริการภาคพื้น จำกัด  เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจการบินของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  วันที่ 30 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1