พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 16 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2559    ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1