งาน Talent Mobility Fair 2016 วันที่ 26 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศงาน Talent Mobility Fair 2016 ซึ่งงานในครั้งนี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลดังนี้

BEST PERFORMANCE  – ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานมอบรางวัล “TM NETWORK BEST PERFORMANCE 2016” แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในงาน Talent Mobility Fair 2016  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 26 กันยายน 2559

INNOVATION AWARD – ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานมอบรางวัล “TM INNOVATION AWARD 2016” โครงการวิจัยและพัฒนาแผ่นเจลมาส์กหน้าจากผลไม้และสมุนไพร  จากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด ในงาน Talent Mobility Fair 2016  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ 26 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1