โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1