โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1