พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 4 วันที่ 13 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ

ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ห้อง 1207 มทร.ธัญบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1