อธิการบดี (มทร.)ธัญบุรี รับมอบโล่เกียรติคุณในการประชุมวิชาการครั้งที่ 11 วันที่ 31 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21
ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ Learning in Action
จาก นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เป็นผู้รับมอบโล่ในครั้งนี้
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท11) วันที่ 31 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1