Asian Institute of Technology ดูงาน

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก  Asian Institute of Technology  ในการศึกษาดูงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี