ประชุมเพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้าน IT ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี