ภาพน้ำท่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554

About areerat

นักศึกษาฝึกงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์