กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ถวายพระพร – ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151204-Father's Day 20151204-Father's Day_04 20151204-Father's Day_77

20151204-Father's Day_05 20151204-Father's Day_69 20151204-Father's Day_111

20151204-Father's Day_130 20151204-Father's Day_108 20151204-Father's Day_51