รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

เชิดชูพลเมืองดี  – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี  “นายประมวน  สุวรรณโรจน์  พนักงานขับรถพลเมืองดี”  ผลงานของ ผศ.ไกรสร  ประเสริฐ  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  ณ  ถนนธัญบุรี-วังน้อย(ข้างดูโฮมคลอง7) ต.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี