รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เปิดโครงการ – รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี พร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี