นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบคัดเลือก)

เปิดการแข่งขัน – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบคัดเลือก)จัดการแข่งขันโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี