นายวิรัช โหตระไวศยะ รองธิการบดี และ ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองธิการบดี  และ ผศ.สมพงษ์  อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี