มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย”

สืบสานสงกรานต์ไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่อดีตอธิการบดี อดีตรองอธิการบดี อดีตคณบดี และอธิการบดี ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี