พิธีบวงสรวงพระพิรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ เพื่อจัดสร้างองค์พระพิรุณจำลอง สำหรับให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเช่าสักการะบูชา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556


IMG_2237
 IMG_2262

ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี