ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 2)

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ตึกห้องสมุด ชั้น ๕)

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี