นัดพบสถานประกอบการ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ‘๕๙ (ตลาดแรงงาน) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก พลอกากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดด้วย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี