ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “เจาะลึกพม่า : โอกาสและอุปสรรคของไทย”และ ช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “เจาะลึกลาว : โอกาสและอุปสรรคของไทย” ณ ห้อง SEMINAR 4-1 ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี