ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ

 
วันที่ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2557 ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน บิลบอร์ดอัจฉริยะ
นายธิติ  แย้มสังข์
นางสาวศศิวิมล  ครอบแพ
นายชาญณรงค์  เทียนอร่าม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

icon56-1806-1