สัมมนาสหกิจศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี