ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา กับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี