รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ประชุมหารือร่วมกับ นายวรชัย  ชูชัยศรี  ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องความร่วมมือกับภาคประกอบการ  และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี