การประชุมเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มทร.ธัญบุรี

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำนโยบายเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ โรงภาพยนตร์ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี