บุคลากรร่วมปลูกต้นไม้และถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บุคลากรร่วมปลูกต้นไม้และถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองบริหารงานบุคคล
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี