พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบบันทึกข้อตกลงในการได้รับการคัดเลือกจากเลขาธิการ กสทช. ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรการเป็นผู้ประกาศวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ของ กสทช. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

  

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี