พิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี