โครงการปันน้ำใจให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน MBA RMUTT ร่วมกับ โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี