ภาพบรรยากาศ Freshy Night 2013 วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 (อัลบั้ม 3)

  
ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี